Jak položit umělý trávník

Výrobci umělých trávníků doporučují vložit instalaci umělé trávy do rukou odborníků. My však víme, že mezi našimi nakupujícími je spousta šikovných domácích kutilů, kteří zvládnou pokládku umělé trávy také. Věříme, že v našem článku získáte dostatek informací o pokládce umělé trávy a dovedete si ji bez problémů položit sami.

Co je třeba, než začneme umělý trávník pokládat

Rozhodujícím faktorem pro pokládku umělého trávníku je podklad, na který chcete umělou trávu položit. Podkladem může být:

  • přírodní terén nebo
  • uměle vytvořené povrchy.

Jak připravit uměle vytvořené povrchy?

Uměle vytvořenými povrchy, máme na mysli:

  • beton,
  • asfalt,
  • dlažba.

Pokládka na tyto povrchy je mnohem jednodušší než pokládka na přírodní terén. Musíte se řídit jedním pravidlem. Je třeba zajistit, aby popvrch měl minimální spád pro odvod vody. Samozřejmě, že tato podmínka platí pouze v případě, kdy instalujete umělý trávník do venkovních prostor, kde bude čelit přírodním vlivům. Nedodržením minimálního spádu pro odvod vody, snižujete životnost trávníku.

Před položením travního koberce je nutné zbavit podklad (zametením nebo vyluxováním) nečistot a ostrých předmětů. Jedině tak docílíte následného dokonalého vzhledu.

Jak připravit přírodní terén?

Přírodní terén musíte nejdříve upravit, aby měl požadované paramatry, které vyhovují pokládce trávy. Povrch pod umělým trávníkem musí být:

  • stabilní,
  • rovný,
  • voděpropustný,
  • bez ostrých předmětů (kamenů, klacků, kořenů).

Stabilním terénem rozumíme povrch, který nepodléhá sesuvům půdy apod.

Pokud není terén rovný, je nutné ho zarovnat, aby pak nebyly na trávníku nežádoucí boule nebo prohlubně, díky kterým byste si mohli přivodit i úraz.

Voděpropustnosti podkladu dosáhneme vytvořením 20ti – 30ti centimetrové vrstvy z jemnozrnného kameniva. Velikost zrn by měla být v rozmezí od 0,5 – 2 mm. Pokud máte možnost zapůjčení válce nebo vibrační desky, smíchejte tento písek s trochou cementu a udusejte ho. Pod touto vrstvou je vhodné udělat ještě jednu vrstvu z drceného hrubozrnného kameniva.

Nejsvrchnější část povrchu přykryjeme vhodnou drenážní a zároveň separační textilií. To znamená, že tato textilie musí propouštět vodu.

Ostré kameny a klacky odstraníme proto, aby nepoškodily umělý travní koberec.

Samotná pokládka umělého trávníku

Teď, když máte povrch připravený, můžete začít se samotnou pokládkou. Základem pro snadnou pokládku je objednání role umělého trávníku ve správné šíři. Není vhodné, aby šířka role bylo o mnoho centimetrů větší, než je povrch, který chcete zakrýt. Ztíží vám to samotnou pokládku.

Roli rozbalíte na místě, které chcete zakrýt umělou trávou. Pokud je prostor ohraničený, snažte se dát jeden konec umělého trávníku co nejvíce ke kraji. Tento konec je dobré zatížit, aby se nehýbal. Zbytek trávníku se pokuste podle tohoto konce srovnat. Následně začněte odřezávat odlamovacím nožem trávu, která přesahuje přes plochu, kterou chcete zakrýt. Takto pokračujte do úplného konce.

Položený travní koberec můžete přilepit na podlahu lepidlem nebo lepící páskou.

Konečná úprava

Ve chvíli, kdy máte trávník položený, vezměte hrubý kartáč nebo koště a přejíždějte jím proti směru slehnutí vláken.

Teď už nám nezbývá, než Vám popřát snadnou pokládku Vašeho nového umělého trávníku.